Emiten di Sektor Teknologi yang 5 tahun berturut-turut membukukan laba positif.