Emiten di Sektor Teknologi yang 5 tahun berturut-turut mengalami peningkatan asset.