Emiten di Sektor Perindustrian Sub Sektor Barang Perindustrian yang 5 tahun berturut-turut membukukan laba positif.